UV ARITMA CİHAZI. UV-C ar�tma sayesinde y�zme havuzundaki t�m su s�rekli olarak dezenfeksiyon sisteminden GEÇMEkte ve bu sistem i�inde radyasyona maruz kalmaktad�r. Gerekli kal�c� klor kullan�m�da �nemli �l��de azalt�labilmektedir. UV-C ar�tman�n �ok say�da avantaj� vard�r. Birle�ik klor seviyelerinde b�y�k azalma. Su kontrol� i�in daha az kimyasal madde kullan�m�. G�z k�zarmas�na veya cilt tahri�ine son. Ast�m veya alerji sahibi insanlar i�in sorun yaratmaz. Klor gaz�na ve kokulara son. Kimyasal madde. enerji ve bak�m i�in daha az masraf. Daha berrak su. Temiz ve taze su. �evre i�in geleneksel y�ntemlerden daha zarars�z.

WATERFUN UV CİHAZI 75.000/75W-BLUE LAG.SPA VE HAVUZ DEZ.WF

Ürün Kodu: 15520123007
6.776,64₺ Normal Fiyat
4.555,64₺İndirimli Fiyat