PVC TEM�Z SU BORUSU 63mm-10AT�. Esen PVC Temiz Su Borular�. TS 274. EN 1452 ve DIN 8062. 19532 normlar�na uygun olarak �retilmektedir. Sert PVC Temiz Su Borular� geli�en T�rkiye'mizde i�me suyu naklinde montaj. nakliye kolayl���. sa�laml��� ve s�hhi olmas� a��s�ndan en �ok kullan�lan mamuld�r. Kaliteyi ilke edinen ESEN PLAST�K. �retti�i mamullerin test ve analizini özel olarak kurulan laboratuar�nda s�rekli olarak yapmaktad�r. ESEN PLAST�K Sert PVC Temiz Su Borular�. bas�nca ve atmosfer �artlar�na dayan�kl�l���. d�zGÜN p�r�zs�z y�zeyi ile sa�l�k ko�ullar�na uygun olmas� a��s�ndan aran�lan mamul olmu�tur. �r�n boyutu 3 metre'dir. �stenildi�i taktirde 2 adet sipari� edilip belirtildi�inde tek par�a 6 metre de GÜNderilebilecektir.

WATERFUN PVC BORU 63mm 10 AT�

Ürün Kodu: 16519002020
133,92₺ Normal Fiyat
98,92₺İndirimli Fiyat