Havuz Ve Spa Suyu Test Kiti Kullan�m�. Test kiti TİP�n� havuzun suyu ile �izgiye kadar(en az 45 cm derinlikten)doldurunuz. PH Testi:5 damla PH sol�syonundan (k�rm�z� renkli) PH h�cresine ekleyiniz. Klor Testi:5 damla oto sol�syondan (sar� renkli) CL h�cresine ekleyiniz. Bromin Testi:5 damla OTO sol�syondan (sar� renkli) BR h�cresine ekleyiniz. Her iki h�crenin de kapaklar�n� kapat�n�z ve sol�syonun kar��mas� i�in defalarca ters/d�z �eviriniz. Her bir test h�cresinde olu�an rengi yan�ndaki renk skalas� ile k�yaslayarak �l��m� neticelendiriniz. �DEAL DE�ERLER: PH 7.4-7.6. CL 1.0-1.5. BR 2.0-3.5. Sol�syonla kar���m� havuza geri d�kmeyiniz. Her kullan�mdan sonra test kitini durulay�n�z.Test kitini karanl�k ve serin yerde muhafaza ediniz.Sol�syonlar�n�z� y�lda bir defa yenileyiniz.

WATERFUN HAVUZ SUYU TEST KİTİ SIVILI (2'li)

Ürün Kodu: 15519123001
116,28₺ Normal Fiyat
81,28₺İndirimli Fiyat