KF25 MODEL WATERFUN �THAL KARTU� FİLTRE. Waterfun y�ksek performansl� kartu� filtreler. havuzunuzda veya span�zda aileniz i�in temiz ve sa�l�kl� bir ortam� muhafaza etmesi i�in gereklidir. Kirleticiler ve at�klar kartu� eleman�n�n k�vr�mlar�ndaki ince tellerde biriktirilir. Kartu� filtre g�vdesinden kolayca s�k�lebilir. Bu sayede filtrasyon sistemi i�in gerekli olan periyodik ters y�kama i�lemi kolayca yap�labilir. Waterfun Kartu� filtreler y�ksek miktarda ABS plastikten imal edilmi�. hafif. uzun ömürlü ve UV'ye kar�� dayan�kl�d�r. AVANTAJLAR: Tamamen UV etkilerine kar�� dayan�kl� rezistans tank�. Dayan�kl� kilit sistemi ile kartu� eleman�na kolay giri�. 1 1/2' ve 2' giri�-��k�� ba�lant� elemanlar� ile kolay ve �abuk montaj. Filtrenin i�indeki hapsolmu� havay� elimine etmek i�in manual aksam mevcuttur. T�m havuz ve spalardaki tatl� ve tuzlu sular i�in uygundur. ��letim bas�n� kontrol� i�in gliserin i�eren manometre. Herhangi bir kimyasal madde ilavesine ihtiya� g�stermez.

WATERFUN FİLTRE KARTU� CF25

Ürün Kodu: 12016123001
1.406,28₺ Normal Fiyat
948,28₺İndirimli Fiyat