Kar��t Ak��l� Sistem ve özel Ak�� Kanallar�. De�i�ik tipte ak�� kanallar� ve plaka uygulamalar� ile %100 verimlilik sa�lanabilir. Tek ge�i�li d�z kanall� kanal plaka tipinden. iki ak��kan�n. �ok ge�i�li eşanjör �zerinde 3 ve daha fazla ak��kan�n asimetrik dola��m� m�mk�nd�r. Tasar�m istenilen bas�n� d�ߟm� ve �s� transfer kapasitesini optiumum noktada dengeleyecektir. Plakalar�n g�vde �zerinde yerle�iminin de�i�tirilmesi plakal� eşanjör�n de�i�en proses gereksinimlerine kolayl�kla uyumunu sa�lar.

WATERFUN eşanjör PLAKALI 30.000 KCAL -504

Ürün Kodu: esanjor30
2.623,56₺ Normal Fiyat
1.765,56₺İndirimli Fiyat