Saunaya özel h�zl� �s�tmaya ve so�umaya kar�� diren�li volkanik dolerit kaya ta�lard�r. Genel olarak �s� aral�k de�erleri 40 ile 90�C aral���nda olup tavan de�eri 100�C yi a�abilir. ancak nem oran�n�n %5-10 derece aras�nda olmas�. bu s�cakl��� k�sa s�relerle dayan�labilir k�lmaktad�r. Bu sebeple. sauna ta�lar� �zerine d�k�len su. nemi artt�rarak s�cakl�k hissinin artmas�na sebep olmaktad�r.

FINTECH SAUNA ISITICI TA�I B�Y�K 17~20 KG

Ürün Kodu: 22015143012
260,52₺ Normal Fiyat
178,52₺İndirimli Fiyat